Smiltene. Aizsargu parāde, 1925,
Smiltenes pilsēta
Tepera ezers Smiltenē, 1920,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsdrupas, 1930,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsdrupu fragments, 1936,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsdrupu fragmetns, 1936,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsdrupas, 1936,
Smiltenes pilsēta
Smiltene muiža. Klēts, [19--?],
Smiltenes pagasts
Ceļš uz Smilteni, 1936,
Smiltenes pagasts
Tepera ezers Smiltenē, 1937,
Smiltenes pilsēta