Koka mājas būvniecība. Spāru svētki, [192-?],
Strenču novads
Spāru svētki, [192-?],
Strenču novads
Spāru svētki, [192-?],
Strenču novads
Koka ēkas celtniecība. Spāru svētki, [192-?],
Strenču novads
Liepāja. Spāru svētki, 1932,
Liepāja
Grūbes papes fabrika, 1936,
Apes pagasts
Spāru svētki Limbažu apkārtnē, [192-],
Limbažu novads
Spāru svētki, [193-]