Jaunaglona. Reuta muiža, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas Lielais akmens, [1935],
Aglonas pagasts
Jaunaglona, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas muižas saimniecības ēkas, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas muiža, [193-],
Aglonas pagasts
Jaunaglona. Elektrostacijas slūžas, [193-],
Aglonas pagasts
Rušonu ezers pie Jaunaglonas, [192-],
Aglonas pagasts
Jaunaglona, [193-],
Aglonas pagasts
Jaunaglona. Kameņecas muiža, [192-],
Aglonas pagasts