Pikuļu muižas apkārtnes ainava, 1935,
Skrundas novads
Mājvieta Pikuļu muižas teritorijā, 1935,
Skrundas pilsēta