Tirzas luteāņu baznīca. Altāris , [193-?],
Tirzas pagasts
Limbaži. Tirgus laukums, 1920,
Limbažu pilsēta
Limbaži. Uz tiltiņa, [193-],
Limbažu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, 1927,
Limbažu pilsēta
Neatpazīta sieviete ar trīs meitām, [19--],
Limbažu pilsēta