Ķērkliņu luterāņu baznīca, 1995,
Zvārdes pagasts
Zvārdes luterāņu baznīca, [193-],
Zvārdes pagasts
Sesiles muižas dzīvojamā ēka, 1992,
Novadnieku pagasts
Ķērkliņu muižas dzīvojamā ēka, 1995,
Zvārdes pagasts
Bruzilu muižas dzīvojamā ēka, 1992,
Kursīšu pagasts
Remtes baznīca, [198-],
Remtes pagasts