Bēres Kārsavas kapos, 1939-11-28,
Kārsavas pilsēta
RMS I un II klase, 1947-03-22,
Rīga
Jahn, 1923-07-14,
Rīga