Ļaudonas baznīca, [192-],
Ļaudonas pagasts
Zilupe, [193-],
Zilupes pilsēta
Mežu dienas pie mežsarga V. Vitkausa, 1935-05-11,
Pāles pagasts
Pie staba: Pāles st. - Salacgrīva, [193-?],
Pāles pagasts