Alīna, 1927-04-04
K. Liepiņš, 1924,
Rīga
Jānis Students no Ērģemes stacijas, [19--],
Ērģemes pagasts