Neatpazītas meitenes portrets, [192-],
Siguldas pilsēta
Neatpazītas meitenes salonportrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta pāra portrets laulību dienā, [193-?],
Cesvaines pilsēta