Alfrēds Goba, [196-],
Rīga
Alfrēds Goba, [1959?],
Rīga
Alfrēds Goba, [196-],
Rīga
Alfrēds Goba, [196-],
Rīga
Alfrēds Goba, [193-],
Rīga
Koku pludināšana Gaujā, [195-?],
Ērgļu pagasts
Makšķernieki Rīgā, [195-?],
Rīga
Kirova krūšutēls Rīgā, [1980-?],
Rīga