Krūmiņ-Šķindeļu mājas, 1925,
Penkules pagasts
Penkule. Aizsargi bērēs, 1930-01,
Penkules pagasts
Penkule. Krūmiņ-Šķindeļos, 1937,
Penkules pagasts
Penkules pamatskolas bērnu svētki, 1937-06-13,
Penkules pagasts
Penkules centrs, [193?],
Penkules pagasts