Dignājas luterāņu baznīca, [191-],
Dignājas pagasts
Dignājas luterāņu baznīca, [192-],
Dignājas pagasts
Dignājas luterāņu baznīca, [192-],
Dignājas pagasts
Dignājas luterāņu baznīca, 1982,
Dignājas pagasts
Stankeviču ģimene, [196-],
Dignājas pagasts
Stankeviču ģimene, [196-],
Dignājas pagasts
Alfrēds Goba radu pulkā Dignājā, [193-],
Dignājas pagasts
Dignājas pagasts. "Slīderi", [195-?],
Dignājas pagasts
Mājas celtniecība, 1930,
Dignājas pagasts