Piebalga. Ainava, [197-],
Jaunpiebalgas novads
Piebalga. Rija, [197-],
Jaunpiebalgas novads
Piebalga. Rija, [197-],
Jaunpiebalgas novads
Atpūtas brīdī Jaunpiebalgas krogā , 1931,
Jaunpiebalgas novads
Iespējams, Alvīna Slavens, [193-?],
Jaunpiebalgas novads
Erna no Piebalgas, 1941-03-14,
Jaunpiebalgas novads,Vecpiebalgas novads
Verners Čimurs, Oskara brālis, [1941?],
Jaunpiebalgas novads
Herta Čimurs, 1929,
Jaunpiebalgas novads
Verners Čimurs, 1936,
Jaunpiebalgas novads
Neatpazīta vīrieša portrets, [195-],
Jaunpiebalgas novads
Istaba Jaunpiebalgā, [192-?],
Jaunpiebalgas novads