Grašu pamatskolas skolnieki, 1924,
Cesvaines novads
Kārzdabas pareizticīgo baznīca, 2014-05,
Cesvaines novads
Kārzdabas pareizticīgo baznīca, 2014-05,
Cesvaines novads
Kārzdabas pareizticīgo baznīca, 2014-05,
Cesvaines novads
Cesvaines ļaudis, [19--],
Cesvaines novads
G. Zommers, 1930,
Cesvaines novads
Tirzas upe, 1934,
Cesvaines novads
Kārzdabas pareizticīgo baznīca, 1979,
Cesvaines novads