Smiltenes ugunsdzēsēji , [192-?],
Smiltenes novads
Neatpazītas ģimenes portrets, 1943-05,
Smiltenes novads
Grupa mežā, [193-],
Smiltenes novads
Vectēvs un mazdēls lauku darbos , [195-],
Smiltenes novads