Tilta būve pār Jaunupi, 1925,
Salacgrīvas novads
Salacgrīvas novads. Lauku mājas, [193-],
Salacgrīvas novads
Ausekļa pamatskolas skolēni un skolotāji, [193-?],
Salacgrīvas novads
Korģene. Atvadas no vecās skolas, 1997,
Salacgrīvas novads
Korģenes skolas skolēni un skolotāji , 1909,
Salacgrīvas novads
Korģenes skola, [192-],
Salacgrīvas novads
Korģene. Ābelīšu apkopšana, 1937,
Salacgrīvas novads
Korģenes skolas skolēni un skolotāji , 1945,
Salacgrīvas novads
Korģene. Skolas izlaidums, 1971,
Salacgrīvas novads
Pavasara talka, [192-],
Salacgrīvas novads
Salacas pagasta Ausekļa pamatskolas skolēni, [192-?],
Salacgrīvas novads
Salacas pagasta Ausekļa pamatskolas skolēni, [192-],
Salacgrīvas novads
Salacas pagasta Ausekļa pamatskola, [192-],
Salacgrīvas novads