Ipiķu vējdzirnavu drupas, 2002,
Ipiķu pagasts
Ipiķu vējdzirnavas, [191-],
Ipiķu pagasts
Ipiķu skola un skolēni, [193-?],
Ipiķu pagasts
Ipiķu skolas skolēni un skolotāji, [192-?],
Ipiķu pagasts
Ipiķu skolas skolēni un skolotāji, [192-?],
Ipiķu pagasts
Ipiķu skolas skolēni un skolotāji, [192-?],
Ipiķu pagasts