Tiskādu pareizticīgo baznīca, 2002,
Silmalas pagasts
Neatpazīta kavalērista portrets, [19--],
Silmalas pagasts