Uļjanovas vecticībnieku lūgšanu nams, 2002,
Sakstagala pagasts
Uļjanovas vecticībnieku lūgšanu nams, 2002,
Sakstagala pagasts
Ciskādu katoļu baznīca, [196-],
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi, 1953,
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi, [196-],
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi. Aitas, [196-],
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi. Kāzas, 1937-08-07,
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi. Kāzas, 1937-08-07,
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi, [193-],
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi. Kāzas, 1937-08-07,
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi, 1937-08-07,
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi, [195-],
Sakstagala pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādu kapi, [192-],
Sakstagala pagasts
Subinaites dižakmens, 2018-11-04,
Sakstagala pagasts