Neretas luterāņu baznīca, [192-],
Neretas pagasts
Nereta. "Arāju" mājas, 1939-06,
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca, 1920,
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca , [192-?],
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca , [192-?],
Neretas pagasts
Nereta, [192-?],
Neretas pagasts
Nereta. Ainava, 1925,
Neretas pagasts
Nereta. "Arāju" mājas, 1939-08,
Neretas pagasts
Nereta. Atpūta brīvā dabā, [193-?],
Neretas pagasts
Nereta. Grants karjers, [192-?],
Neretas pagasts
Neretas ūdensdzirnavas, [193-?],
Neretas pagasts
Nereta. Stacija "Nereta", [191-],
Neretas pagasts
Nereta. Tirgus laukums, 1935,
Neretas pagasts
Nereta. Atklāšanas pasākums, 1926,
Neretas pagasts
Nereta. Mājas pagalms, [193-?],
Neretas pagasts
Nereta. Ēkas, [193-?],
Neretas pagasts
Nereta, [192-?],
Neretas pagasts
Nereta. Ēka, [193-?],
Neretas pagasts