Lazdona, [192-],
Lazdonas pagasts
Lazdonas pareizticīgo baznīca, 1926,
Lazdonas pagasts
Lazdonas luterāņu baznīca, [193-],
Lazdonas pagasts
Lazdonas muiža, [193-],
Lazdonas pagasts
Lazdona. Rāceņu ezers, [193-],
Lazdonas pagasts
Lazdona. Salas ezers, [193-],
Lazdonas pagasts
Lazdonas ezers, [194-],
Lazdonas pagasts
Lazdona, [193-],
Lazdonas pagasts
Lazdonas ezers, [193-],
Lazdonas pagasts
Madona. Lazdonas ezers, [193-],
Lazdonas pagasts
Madona. Plaksnes ezers, [193-],
Lazdonas pagasts
Lazdonas ezers, [193-],
Lazdonas pagasts
Lazdonas pagasts, [192-],
Lazdonas pagasts
Lazdonas luterāņu baznīca, 1980,
Lazdonas pagasts
Lazdonas luterāņu baznīca, 1980,
Lazdonas pagasts