Daugavpils kopskats, [191-],
Daugavpils
Daugavpils. Pēterburgas iela, [1915],
Daugavpils
Latvijas armijas karavīrs, [192-],
Daugavpils
Latvijas armijas karavīrs, [192-],
Daugavpils
Latvijas armijas karavīri, [192-],
Daugavpils
Izabella Kušķis, [19--],
Daugavpils
Jaunkareivji, 1939-04,
Daugavpils
Daugavpils. 15. maija parāde, 1939-05-15,
Daugavpils
Latvijas armijas karavīrs, 1940-04-14,
Daugavpils