Vadakstes stacija, 1929-08,
Vadakstes pagasts
Vadakstes stacija, 1929-08,
Vadakstes pagasts
Vadakstes muižas kungu māja , [191-],
Vadakstes pagasts
Aleksandrs Barons fon Bistrams, [1903?],
Vadakstes pagasts
Benkavas virsmežniecība, 1930,
Vadakstes pagasts
Benkavas mežniecība, [193-],
Vadakstes pagasts
Benkavas virsmežniecības mežziņi, [1930],
Vadakstes pagasts
Benkavas mežniecības darbinieki, [1930],
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta Bileiķu Kārļi, [1939],
Vadakstes pagasts
Vadakstes ozols un baronu Bistramu ģimene, [1900],
Vadakstes pagasts
Vadakstes skolas audzēkņi, [1933],
Vadakstes pagasts
"Mis Lietuvas latviete" Anete Numsedis, [192-],
Vadakstes pagasts
Latvijas-Lietuvas robeža, [1942],
Vadakstes pagasts
Vadakstes parka Lielais ozols, [1930],
Vadakstes pagasts
Vadakstes ozols, [1923],
Vadakstes pagasts