Jaunaglona. Dzirnavu slūžas, [192-],
Aglonas pagasts