Iecava. Grupas portrets kristībās, [193-],
Iecavas novads
Neatpazītas ģimenes kristību foto, [193-?],
Saldus pilsēta