Neatpazītu cilvēku grupas portrets, 1928-05-29,
Virgas pagasts
Daugavpils. Svinības vasarā, [19--],
Daugavpils
Neatpazītu vīriešu grupas portrets, 1926-09-17,
Daugavpils
Palsmanes pagasts. Bērna kristības, 1930-02-16,
Palsmanes pagasts
Viesības Pāles Sucēnu "Ceplīšos", 1938-05-08,
Pāles pagasts
Vasaras svētki "Brūkšos", 1938,
Matīšu pagasts
Nezināmu kāzu viesi, 1942-07-25,
Madonas pilsēta
Neatpazītas grupas portrets ar suni un patafonu, 1936-02-16,
Vilpulkas pagasts
Neatpazītas grupas portrets viesību virpulī, 1936-02-16,
Vilpulkas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Cēsu pilsēta