Madonas vidusskolas abiturienti, 1929,
Madonas pilsēta
25 gadi kopš Krāslavas ģimnāzijas beigšanas, 1972-06-17,
Krāslavas pilsēta