Ilgas Zommers skolnieka apliecība, 1934-09-01,
Cesvaines pilsēta