Ludzas Zemes ierīcības komiteja, [192-?],
Ludzas pilsēta
Mērniecības darbi, 1944-05,
Rīga