Stopiņu novads. Akācijas, [197-],
Stopiņu novads
G. Zommers, [19--]
G. Zommers, [193-]
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts