Valka. Proģimnāzija, [190-],
Valkas pilsēta
Rīga. Proģimnāzija, 1908,
Rīga