Koku pludināšana Gaujā, [195-?],
Ērgļu pagasts
Makšķernieki Rīgā, [195-?],
Rīga
Kirova krūšutēls Rīgā, [1980-?],
Rīga
Aktrise Lilija Štengele, [193-],
Rīga
Aktrise Lilija Štengele, [193-],
Rīga
Aktrise Lilija Štengele, [193-],
Rīga