Divu neatpazītu sieviešu salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Jānis un Mirdza, [192-?]
Vārnu ielas meitenes, [193-?],
Rīga
Divu neatpazītu sieviešu salonportrets, [192-?],
Tukuma pilsēta
Inta no Rīgas, 1947-07-09,
Rīga
Ruta un Renāte no Vecpiebalgas, 1939,
Vecpiebalgas pagasts