Žēlsirdīgās māsas salonfotogrāfija, [192-],
Beverīnas novads
Drustu pagasts. Lauku mājas, 1990,
Drustu pagasts
Drustu pagasts. Lauku mājas, 1990,
Drustu pagasts
Drustu pagasts. Lauku mājas, 1990,
Drustu pagasts
Drustu pagasts. Lauku mājas, 1990,
Drustu pagasts
Latgales ezeru zvejnieki, [193-],
Asūnes pagasts
Asūne. Jāzeps Eisaks uz Jolzas ezera, [193-],
Asūnes pagasts
Pēc siena pļaujas, [195-],
Asūnes pagasts
Bēres Latgalē, [197-]
Asūne. Pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Asūnes pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Skolēni un skolotāji, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni ar vecākiem pie skolas, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni un vecāki ar ziediem, [196-],
Asūnes pagasts
Klasesbiedri, [196-],
Asūnes pagasts
Kurļinovas ciema zēni, [195-],
Asūnes pagasts