Vidzemes šoseja pie Vāveres kroga, [193-],
Vaives pagasts
Daugavpils cietokšņa baznīca, [192-],
Daugavpils
Daugavpils cietokšņa baznīca, [192-],
Daugavpils
Jaunpils pils, [192-],
Jaunpils pagasts
Kārļu elektrības stacija, [193-],
Drabešu pagasts
Taurene. Tilts pār Gauju, [193-],
Taurenes pagasts
Mēra muižas pils, [193-],
Bilskas pagasts
Blome, [192-],
Blomes pagasts
Blomes pagasta nams, [193-],
Blomes pagasts
Ērģeme, [192-],
Ērģemes pagasts
Lipšukalna skola, [192-],
Trikātas pagasts
Trikātas Sv. Jāņa luterāņu baznīca, [192-],
Trikātas pagasts
Trikāta. Izbraukums zaļumos, 1939,
Trikātas pagasts
Trikāta. Tilts pār Abula upi, [191-],
Trikātas pagasts
Valmiera. Dīķis, [193-?],
Valmiera
Omuļu lauku kapella, 1936,
Ērģemes pagasts