Rojas upe, 1948,
Rojas novads
Roja. Mazbānīša tilts, 1948,
Rojas novads
Roja. Mazbānīša apkalpe, 1948,
Rojas pagasts
Roja. Mazbānītis, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli un tīklu būdas, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli un tīklu būdas, 1948,
Rojas pagasts
Rīga. Kaļķu iela, 1971,
Rīga
Valdemārpils mazbānīša stacija, 1930,
Valdemārpils pilsēta
Tiņģeres pils pēc ugunsgrēka, 1935,
Īves pagasts