Stukmaņi. Daugava. Oliņkalns, [195-],
Klintaines pagasts
Stukmaņi. Daugava. Oliņkrāce, [195-],
Klintaines pagasts
Alpīnistu sacensības Oliņkalnā, [195-],
Klintaines pagasts