Dvietes pagasts. Fotokolāža, [1916?],
Dvietes pagasts
Šlosbergas pils drupas, 1916,
Pilskalnes pagasts
Ilūkste. Bebrenes iela, [1902?],
Ilūkstes pilsēta
Ilūkste, 1917,
Ilūkstes pilsēta
Lašu luterāņu baznīca, [1916?],
Eglaines pagasts
Lašu muižas pils, [1916?],
Eglaines pagasts