Kursīšu luterāņu baznīca. Kāzas, 1942,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pagasts. Videnieku klēts, [192-],
Kursīšu pagasts