Grašu pamatskolas skolnieki, 1924,
Cesvaines novads
Karavīri Rīgā, [191-],
Rīga
Druviena. Bēres Kanciņu mājās, 1929,
Druvienas pagasts