Iecava. Labības kulšanas talka, 1933,
Iecavas novads