Jumurdas skolas 5. klases meitenes, 1952,
Jumurdas pagasts
Ar plostu pa Gauju pie Sietiņieža, 1963,
Kocēnu pagasts
Paulīne Upīte - Gailīte, [19-?],
Jumurdas pagasts
Made Upīte, [190-?],
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasts. "Mālukrogs", [192-?],
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasts. "Mālukrogs", [193-?],
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasts. "Mālukroga" saimnieki, [191-?],
Jumurdas pagasts
Iršu pagasts. Iršu skola, 1943,
Iršu pagasts
Daugavpils. Daugavas krasta aina, [193-?],
Daugavpils