Auce. Tirgus laukums, [193-],
Auces pilsēta
Limbaži. Cēsu iela, [192-],
Limbažu pilsēta
Labības kulšana Straupes pagastā, [193-],
Straupes pagasts
Labības kulšana Straupes pagastā, [193-],
Straupes pagasts
Lielstraupes pils, [193-],
Straupes pagasts
Krievu armijas karavīri, [191-],
Jelgavas novads
Labības pļauja Straupes pagastā, [193-],
Straupes pagasts
Bijušās Lielstraupes muižas sierotava, [192-],
Straupes pagasts
Cēsu-Bērzaines valsts vidusskola, [192-],
Cēsu pilsēta
Cēsu sieviešu neoģimnāzija, [192-],
Cēsu pilsēta
Rozulas skolas skolēni, 1930-05-10,
Stalbes pagasts