Vadakstes parka Lielais ozols, [2009],
Vadakstes pagasts
Lielauces baznīcas drupas, [2010],
Lielauces pagasts