Profesora Medera atvadu vakars, 1939-10-21,
Rīga
Profesors Edgars Lejnieks, 1937-12-05,
Rīga
Studentu kāzas, 1930-11-08
Studenti , 1930-05-11
Studentu vienotņu eglīte, 1929-12-14,
Rīga