Krāču dzirnavas Strenčos, 1925-04-25,
Strenču pilsēta