Neatpazīta studenta portrets, 1934-02-19,
Rīga
Lūcija Garūta, 1928-05-03,
Rīga
N. un K. Briči, 1936-12-19,
Rīga
Ņina Merkulova, 1932,
Rīga