Krustpils novada tautas tērpi, [193-?],
Krustpils pagasts