Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils pagalms, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils parks, [190-?],
Jelgava
Jelgavas pils parks, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Lielā iela, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Lielā iela, [191-?],
Jelgava
Jelgavas dzelzceļa stacija, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Vējdzirnavas, 1905,
Jelgava
Jelgava. Palejas iela, [19--],
Jelgava